معرفی کادر اداری دبیرستان یاران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

معرفی کادر اداری دبیرستان یاران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

 

سیدرضا میر کمالی ( سرپرست )

میرزامحمد نظرنژاد ( مدیریت) 

داریوش محمودزاده ( روابط عمومی )

یاسر زودگر ( معاون انظباطی) 

عبدالحسن سعادتی ( معاون آموزشی_ معلم راهنما پایه هشتم )

محمد سلمانی ( معلم راهنما پایه هفتم )

مصطفی ارجمند ( مسئول انتشارات ) 

احمد روحانی ( مربی پرورشی ) 

رضاصالحی ( مسئول سایت و آزمایشگاه ) 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید