برگزاری جلسه کارنامه نوبت اول دبیرستان یاران مهدی (عج)

برگزاری جلسه کارنامه نوبت اول دبیرستان یاران مهدی (عج)

جلسه کارنامه به تفکیف پایه ها از در تاریخ 5 الی 8 بهمن ماهبا رعایت پرتوکل های بهداشتی در دبیرستان برگزار شد 

فایل های ضمیمه شده

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید