برگزای انتخابات شورای دانش آموزی 1400

به همین منظور در اوایل آبان ماه در سال تحصیل راس ساعت 10 صبح انتخابات شورای دانش آموزی برگزار شد که در این انتخابات 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل انتخاب شدن که رو شنبه هفته بعد از دانش آموزان منتخب دعوت حاصل شد و در صبحگاه مدرسه مورد تشویق دانش آموزان قرار گرفت 

در ادامه این پست شاهد گزارش تصویری از انتخابات و تشوق افراد برگزیده خواهید بود 

فایل های ضمیمه شده

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید