برگزای مراسم روز دانش آموزان 1400

مراسم روز دانش آموز یا همان روز 13 آبان ماه مورخ پنجشنبه 1400/8/13 که پس از اتمام کلاس درس دانش آموزان مراسم یادبودی در دبیرستاان برگزار شد و طی این مراسم شعار داده شد و پس از آن به نماسبت روز دانش آموز بازی های طراحی شده بود و دانش آموزان پس از مراسم روز 13 آبان در مدرسه مشغول به بازی کردن شده بودن در ادامه این پست بخشی از مراسم را ارائه داده می شود .

فایل های ضمیمه شده

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید