سامانه موتور جستجو هوشمند

سامانه موتور جست و جوی هوشمند

نکات :

  • در این بخش کلمه ای که وارد کنید در میان نام نویسنده - عنوان مطلب - متن مطلب - کلمات کلیدی - خلاصه مطلب عمل جستجو را به صورت خودکار و هوشمند صورت می دهد تا هر چه بیشتر در وقت کاربر صرفه جویی صورت گیرد.
  • دو نوع جست و جو در پایین موجود است :
    1. در کادر اول جست و جو بر اساس فیلتر های تعیین شده را مشاهده می کنید.
    2. در کادر دوم جست و جو بر اساس دسته بندی ماه های سال را مشاهده می کنید.

روش اول :

روش دوم :

دسته بندی بر اساس ماه

نتایج جست و جو